Výsadba záhrad a záhonov, stavebné práce v záhrade, výsadba ovocných drevín. Moderné postupy a spôsoby výsadby nových odrôd a kultivarov drevín a rastlín v modernej záhrade. Zjednodušenie údržby záhrady pri dosiahnutí estetickej a užitkovej hodnoty záhrady.