Okrasné záhony v Revúcej

Výsadba okrasných záhonov, andezitového múrika, ohniska.