Trávnik v okolí internátov univerzity Mateja Bela v B. Bystrici

Veľká plocha v náročnom teréne. Založiť nový trávnik vo svahu je vždy náročné. Pred príchodom študentov do školy z letných prázdnin, musela byť práca hotová. Podarilo sa nám to, aj napriek sťaženým podmienkam. Starý porast sme najskôr chemicky odstránili s viacnásobným postrekom. Celú plochu sme prekopali a vyrovnali s pomocou pôdnej frézy. Až potom sme mohli vysievať nový trávnik. Navyše sme upravili okolie lavičiek, urobili sme jednoduchú výsadbu a ošetrili sme existujúce dreviny na ploche. Požiadavka investora je splnená: plocha je nielen krajšia, ale bude sa oveľa jednoduchšie udržiavať ako doteraz. V náročných pracovných podmienkach sa vždy overí kvalita pracovného tímu a techniky. Myslím, že sme obstáli na výbornú a môžeme postúpiť do nového ročníka, alebo do novej sezóny?