Trávnik v Šalkovej

Vedľa rieky Hron, na kraji obce Šalková sa nachádza nová ulica. V okolí desiatych nových domov sme postupne počas niekoľkých sezón upravili terén a založili nové trávniky. V roku 2018 sme pracovali pri posledných dvoch domoch a trávnik sa nám aj  teraz podaril. Nebola to jednoduchá úloha. Najskôr sme zápasili s burinou vysokou až po pás, proti ktorej sme použili chemický postrek. Po zničení buriny sme mohli prekopať a vyrovnať terén. Až potom sme začali siať a valcovať, nový trávnik, ktorý už na jeseň bol zelený a pripravený prezimovať.