Záhrada na Králikoch

Záhrada na Králikoch. Založili sme trávnik, posadili trvalky a pomohli si avantom.