Posts

Záhrada BB – Sásová

Už 4 roky postupne budujeme túto záhradu v Banskej Bystrici,…

Živý plot - Suchý vrch

Výsadba živého plotu na Suchom vrchu v Banskej Bystrici. O túto…