Návrat do záhrady v Revúcej

Horúce leto 2022 preverilo všetky záhrady. Najviac zareagovali trávniky, lebo majú plytký koreňový systém. Tam kde bola závlaha , tam bol trávnik pekný,  zelený. V druhej časti záhrady závlaha nie je nainštalovaná, preto sa investor rozhodol na jej montáž, do ďalšej časti záhrady .  V novej sezóne  dokončíme závlahu a polievanie zvyšného trávnika v záhrade + ovocného sadu a ovocných kríkov s bobuľovým ovocím.  Robotické kosačky budú mať čo kosiť každý deň.