Začiatok záhradníckej sezóny v zasneženej záhrade

Jabloň v záhrade bola vyzdobená Veľkonočnými vajíčkami a všetko do rána zakryl sneh. Takto začíname realizáciu automatickej závlahy v obci Selce, neďaleko BB. Záhrada je síce menšia, ale o to viac bude prepracovaná. Trávnik bude polievaný s dažďovou vodou. Dopúšťanie vody do retenčnej nádoby sme urobili cez sondy, ktoré majú citlivé nastavenie výšky hladiny vody. Po ťažkom začiatku, všetko dobre dopadlo. Závlahu sme zvládli, funguje úplne v poriadku. Počas výkopových prác na závlahe sme využili situáciu a urobili sme moderné, záhradné osvetlenie, ktoré umocní večernú náladu v celej záhrade.