Založenie trávnika z predpestovaných trávnikových kobercov v B. Bystrici časť Kremnička

Na začiatku prác je nutná príprava pôdy, podobne ako pred výsevom trávnika. Potom prichádza na rad zabezpečiť a položiť predpestovaný trávnik. Je to síce rýchle riešenie ako výsev, ale aj tento postup práce má svoje úskalia. Trávnikové rolky je potrebné dotláčať, aby nevznikali medzery. Trávnik je zo začiatku citlivý na nedostatok vlahy avšak treba dávať pozor na choroby, ktoré môžu vzniknúť v premočenom trávniku.