Trávnik zo zátrávňovacej geotextílie GRASSTEX

Na novej ulici na Pršianskej Terase sme realizovali projekt záhrady a závlahy. Nejednalo sa však o klasický vysievaný alebo kobercový trávnik ale použili sme špeciálne zatrávňovacie rohože z dôvodu vysokého svahu.