Trávnik so závlahou Sielnica

Realizácia úplne novej záhrady v Sielnici. Ešte na jeseň sme nainštalovali automatický závlahový systém. Na jar sme pokračovali pokládkou lišty EKOBRIM a textílie. Naši kolegovia navrhli a vysadili okrasné záhony. Domáci nám boli nápomocní pri úžitkových vyvýšených záhonoch, ale aj pri iných prácach. Nakoniec sme zapracovali piesok do pôdy a založili pekný vysievaný trávnik. Výsledok posúďte sami.