Modelácia terénu a zemné úpravy

Na Pršianskej Terase nad Banskou Bystricou sme realizovali záhradu s trávnikom a automatickou závlahou. Na začiatku však bolo potrebné vymodelovať a vyrovnať terén, zlepšiť kvalitu pôdy navážkou novej ornice a kremičitého piesku. Pred pokládkou trávnika sme tiež oddelili budúce záhony dlažobnými kockami, ktoré sme usadili do štrkového lôžka. Toto sme zvládli vďaka strojom ktorými disponujeme, a to najmä mini-nakladačom AVANT. Ten má multifunkčné využitie a zvládne naozaj tvrdú prácu.