Realizácia automatickej závlahy v Banskej Bystrici, časť Podlavice

Každá nová, náročná pracovná výzva posúva remeselníka ďalej. Úloha od investora bola: na jednom pozemku využiť dve existujúce studne so slabým prítokom vody. Záhrada je však veľká, s vysokými nárokmi na množstvo polievacej vody, hlavne v letnom období. Našli sme technické riešenie a požiadavkám investora sme vyhoveli. Keď sa vyčerpá voda v jednej studni, systém kontroly hladiny vody prepne čerpaciu techniku a záhrada je polievaná vodou z druhej studne. Záhrada má 10 polievacích sekcií, ktoré ovládame cez WiFi vďaka modulárnej ovládacej jednotke.