Organový koncert v Sielnici

Počiatky kostola Ducha Svätého v Sielnici siahajú až do 13 storočia. V poslednom čase obnovou prešiel nielen celý kostol, ale aj organ, ktorý sa radí medzi najmodernejšie na Slovensku. Preto sa tu schádzajú organisti zo širokého okolia. Aj my sme mali tú česť prispieť pri obnove kostolného nádvoria. Počas práce sme počúvali organové skladby, preto sa nám tak darilo. Na záver práce nám miestny pán farár urobil exkurziu kostola a organu.