Trávnikové koberce v Revúcej

Kto nechce čakať až vyrastie zelený trávnik, môže použiť rýchlejší spôsob. Stačí položiť, na vopred upravený terén predpestované trávnikové koberce a riadne ich zaliať vodou. Plocha musí byť vopred presne zmeraná. Treba počítať s rezervou kobercov, na odrezky. V tomto prípade sme sa spoľahli na meranie investora. Po prvýkrát sa nám stalo, že dodaný trávnik aj s rezervou nestačil na upravenú plochu. Trávnika bolo jednoducho málo. Preto sme zvyšnú časť pôdy vysiali trávovým osivom a až na jeseň bol trávnik rovnako zelený na celej ploche. Predsa sme len museli čakať až tráva vyrastie.