Čo sa za mladi naučíš, v starobe ako by si našiel

Aká náhoda. Tá istá obec – Šalková, neďaleko BB. Podobný, jesenný výsev trávnika. Syn Peťo mi v pomáha s valcom. Rozdiel medzi fotkami je však 10 rokov. Tak ako semienko v pôde najskôr klíči, potom rastie až prinesie úrodu, podobne aj u dieťaťa najskôr semienko výchovy musí dozrieť, pokým prinesie výsledky. U ľudí to trvá niekedy 10 a viac rokov ale oplatí sa.