Zelená jašterička na Králikoch

Počas zaujímavej práce pri údržbe trávnika sme vyrušili jaštericu. Bola veľmi plachá. Vybehla z kameňov a skryla sa pod terasové dosky. Takéto hĺbkové vŕtanie v trávniku sme robili po prvý krát. Uprostred trávnatej plochy bola jama v ktorej po daždi stála voda. Podmáčaný trávnik na tomto mieste odhníval, bol riedky a v slabej kondícii. Po navŕtaní hlbokých dier s 32 milimetrovým vrtákom sa situácia výrazne zlepšila. Do dier sme nasypali kremičitý piesok a dažďová voda mohla presakovať do podložia trávnika.