Zapieskovanie trávnika

Viete o tom, že trávniku sa lepšie darí v piesočnatých pôdach? Dokonca na golfových odpaliskách je viac piesku ako pôdy. Potrebám trávnika je nutné prispôsobiť aj jeho ošetrovanie. Dokonca už pri jeho zakladaní je dobré zapracovať piesok do pôdy. Tam kde je trávnik starší sa raz do roka piesok do neho dopĺňa. Zapieskovanie je dobré urobiť po aerifikácii. Nepoužívajte však hocijaký piesok, ale kremičitý, ostrohranný.