Trávnik v Banskej Bystrici časť Rakytovce

Pri práci sme použili niekoľko vylepšení a dobrých nápadov. Pri montáži automatickej závlahy sme namontovali frekvenčný menič, ktorý mení otáčky čerpadla a takto sa prispôsobuje aktuálnemu odberu vody. Ílovitú pôdu sme vylepšili s trávnikovým substrátom. Trávové osivo sme zasiali až do kvalitne pripraveného výsevného lôžka. Vysiatu plochu, ktorá bola vo svahu sme prikryli s bielou agrotextíliou. Textília zamedzí vyplavovaniu osiva a urýchli klíčenie trávnika.