Práca v Nitre

V júni 2016 sme boli pracovať v Nitre. Upravili sme pôdu v okolí Základnej Školy. Pomohli sme deťom v záhradnom projekte. Na prekopanej a vyrovnanej pôde si budú deti sadiť dreviny a okrasné rastliny z celého sveta. Nezabudneme na túto prácu, lebo my sme sa cítili ako v Afrike. Až tak bolo horúco.