Ovečky na Ponikách

Nové, vysadené ovocné stromčeky sa páčia ovečkám v záhrade. Spodná časť záhrady je oddelená plotom. Ovečky sa starajú o trávnik v ovocnom sade. Trávnik v spodnej časti sme založili pred siedmimi rokmi a tam ovečky nemajú prístup. Tento trávnik kosí naša firma s vretenovou kosačkou, hnojíme s umelým hnojivom a postrekujeme proti chorobám.