Aerifikácia trávnika na Sliači

Hĺbkové prevzdušnenie trávnika s pomocou aerifikátora bolo potrebné na Sliači. Na tomto trávniku už nepomáhali bežné trávnikové operácie. Trávnik je založený v ťažkej a zhutnenej pôde. Naviac je zatienený s tujami vysadenými v živom plote. Na odľahčenie ťažkej pôdy sme použili kremičitý piesok, ktorý sme zapracovali do pôdy. Trávnikom sa viac darí v piesčitých pôdach, preto je potrebné pieskovanie.