Údržba stromov – DOKA BB

Zníženie korún stromov vo firme DOKA DREVO v Banskej Bystrici.

Mráz na trávniku ani v korunách stromov nevadí. Človek sa pri práci zahreje a stromy sú vo vegetačnom kľude.

4

3

2

1