Okrasné záhony – Malachovské skalky

Realizácia okrasných záhonov na jeseň 2015.

Už sa tešíme na novú sezónu v roku 2016. Budeme pokračovať v realizácii nového vysievaného trávnika.

001

1

2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

18