Založenie trávnika – Fončorda

Trávnik na sídlisku Fončorda v BB. Alebo ako nám chceli holuby vyzobať trávové osivo.

Toto je reálny príbeh zo života trávnikára. Na začiatku to vyzeralo celkom jednoducho. Vyčistili sme pozemok od stavebného odpadu, urobili sme chemický postrek proti vyrastajúcim burinám. Kvôli výškovým pomerom bola nutná navážka novej ornice. Ešte šťastie, že sme si pomohli pri jej rozvážaní s kvalitnou technikou. Na upravenú plochu potom bolo jednoduché vysiať parkový trávnik. Nepočítali sme však s množstvom holubov, ktoré sem prilietavali každý deň. Pred vyzobaním trávnika nás zachránila naša poctivá a kvalitná robota. Ako sa nám to podarilo?

  1. Po výseve so sejačkou je nutné trávové osivo zapraviť do pôdy a dôkladne povalcovať.
  2. Pri výseve sme dali hornú hranicu odporúčaného množstva osiva.
  3. Namontovali sme dočasné polievanie trávnika, aby sme urýchlili jeho klíčenie. Pri dôkladnej a poctivo odvedenej robote môžeme očakávať aj dobrý výsledok.

2016_07_foncorda (2)

2016_07_foncorda (1)

2016_07_foncorda (24)

2016_07_foncorda (23)

2016_07_foncorda (22)

2016_07_foncorda (21)

2016_07_foncorda (20)

2016_07_foncorda (19)

2016_07_foncorda (18)

2016_07_foncorda (17)

2016_07_foncorda (16)

2016_07_foncorda (15)

2016_07_foncorda (14)

2016_07_foncorda (13)

2016_07_foncorda (12)

2016_07_foncorda (11)

2016_07_foncorda (10)

2016_07_foncorda (9)

2016_07_foncorda (8)

2016_07_foncorda (7)

2016_07_foncorda (6)

2016_07_foncorda (5)

2016_07_foncorda (4)

2016_07_foncorda (3)