Trávnik v Liptovskej osade.

Trávnik v Liptovskej osade.

Úpravu pôdy pod nový trávnik sme v tomto prípade robili veľmi dôkladne. Domáci pán chcel urobiť radosť svojej tehotnej manželke. Tak ako dieťa potrebuje čas na svoj vývin, podobne potrebuje čas aj trávnik. Do dvoch rokov trávnik pekne zahustí a dieťa sa bude môcť na ňom učiť chodiť.

2015.07.21 - liptovska osada (1)

2015.07.21 - liptovska osada (2)

2015.07.21 - liptovska osada (3)

2015.07.21 - liptovska osada (4)

2015.07.21 - liptovska osada (5)

2015.07.21 - liptovska osada (6)