Úprava terénu a kosenie – Terranova Weber

Terranova Weber. Pravidelnú údržbu zelene vykonávame nielen v súkromných záhradách, ale aj vo firemných objektoch. Vo februári roku 2014 sme vypílili nežiadúce kríky medzi budovou a plotom. Požiadavka zo strany investora bola upraviť plochu tak, aby si vyžadovala minimálnu údržbu. Plocha zároveň vyhovuje protipožiarnym normám a predpisom. Zaviazali sme sa investorovi, že v prípade vyrastania neželanej vegetácie na upravenej ploche vykonáme bezplatne postrek, po dobu 3 rokov. Naša práca bola odvedená kvalitne nevyrastá tu žiadna burina a preto zatiaľ nemusíme postrekovať.