Rizikové spiľovanie

Rizikové spiľovanie stromov. Na základe povolenia zo životného prostredia je možné urobiť výrub nežiadúcich drevín. Dá sa to v čase vegetačného kľudu – od novembra do konca marca. Preto sme v marci roku 2014 s pomocou horolezeckej techniky a vysokozdvižnej plošiny vykonali spílenie smrekov pred domom v Banskej Bystrici. Medzi domom a plotom je šírka 3m. Konáre sme odviezli mimo záhrady na skládku.