Realizácia záhrady – Badín

Realizácia záhrady v Badíne. Záhradu sme realizovali na jar roku 2014. Založili sme tu nové trávniky s použitím predpestovaných trávnikových kobercov. Vysadili sme nové okrasné a úžitkové záhony. Zaujímavosťou bolo realizovanie zvlneného suchého múrika z kameňa: Andezitu.

Druhou zaujímavosťou bola realizácia automatickej závlahy. Záhrada je polievaná s dažďovou vodou, zachytávanou do zbernej nádoby. Inštalovali sme aj automatické dopúšťanie vody do nádoby, v prípade suchého počasia – bez dažďa. Nádobu sme museli najskôr osadiť na zabetónované vyrovnané dno a znovu obsypať betónom a ukotviť armatúrou. Realizovali sme všetky betonárske práce.