Záhrada na Kordíkoch.

Krásna záhrada uprostred prírody. Na veľkej ploche sme realizovali trávniky.

Dominantné je záhradné jazero s trvalým prítokom vody. Nový, klíčiaci trávnik bol taký pekný, že sa zapáčil pasúcim koňom v okolí a pribehli o ochutnať. Narobené stupaje, vo vlhkej pôde sa však nepáčili nám.