Trávnik v Sielnici

Aký bol postup pri zakladaní nového trávnika v  okolí kostola Sielnica? Bol v niečom výnimočný. Iný bol v ochote domácich ľudí pomáhať miestnemu správcovi farnosti. Na začiatku práce sme prekopali a vyrovnali pôdu okolo celého kostola. Vo vstupnej časti sme položili predpestované trávnikové koberce a v okolí sme urobili výsev. Trávnik sa pred príchodom zimy zjednotil s minimálnymi rozdielmi. Pomoc pri polievaní trávnika dokonca prisľúbili dobrovoľný požiarnici a takto krásne vystrihané dreviny nájdete snáď iba Buckinghinskom paláci.