Trávnik v Liptovskej osade.

Trávnik v Liptovskej osade. Úpravu pôdy pod nový trávnik…

Realizácia záhrady - Malachovské skalky

Úprimná radosť detí z nového trávnika v Banskej Bystrici…

Kvapková závlaha - Podlavice

Počas práce nás povzbudzovali papagáje. V Banskej Bystrici…

Realizácia záhrady - Hliník nad Hronom

Splnenie sna o záhrade. Manželom z Hliníka nad Hronom sa to…

Založenie trávnika - Fončorda

Trávnik na sídlisku Fončorda v BB. Alebo ako nám chceli holuby…