Trávnik v Banskej Štiavnici.

V roku 2012 sme v Banskej Štiavnici realizovali nový trávnik…